Onderhoudsplicht na scheiding

Als ouders heeft u een onderhoudsplicht ten opzichte van uw kinderen. Deze onderhoudsplicht duurt in ieder geval tot de leeftijd van 18 jaar. Dit kan verlengd worden tot de leeftijd van 21 jaar als een kind nog studeert of met werken onvoldoende inkomen verdient om in het eigen levensonderhoud te voorzien. Om ervoor te zorgen dat uw kinderen na een scheiding er financieel niet op achteruit gaan, is kinderalimentatie in het leven geroepen.

Kinderalimentatie berekenen

Bij het berekenen van de kinderalimentatie moet er rekening worden gehouden met veel verschillende soorten kosten. Denk hierbij aan de kosten voor eten, drinken, kleding, sport, gebruikerskosten met betrekking tot gas, water en licht en nog meer. Nadat de hoogte van de kosten van de kinderen zijn vastgesteld, moet er afgesproken worden welke kosten iedere ouder voor zijn rekening neemt. Afhankelijk van het inkomen, de vaste lasten van beide ouders en de mate van zorg wordt de hoogte van de kinderalimentatie vastgesteld.

Kinderalimentatie regelen in Volendam

Wilt u meer weten over kinderalimentatie of wilt u de hoogte van de kinderalimentatie laten berekenen? Neem dan direct contact met ons op door te bellen naar 0299 - 79 92 27.  Wij ontvangen u graag op ons kantoor in Volendam om al uw vragen te beantwoorden met betrekking tot scheiden en alimentatie.