Recht op alimentatie na scheiding

Bij een scheiding krijgt u te maken met alimentatie. Dit is een bijdrage in het levensonderhoud. In sommige gevallen zal de meestverdienende partner alimentatie moeten betalen aan de minstverdienende partner. Dit wordt partneralimentatie genoemd. Ook wordt er alimentatie verstrekt aan de ouder die de grootste zorg van zijn of haar kinderen op zich neemt. Dit wordt kinderalimentatie genoemd. Om de hoogte te bepalen wordt er gekeken naar de behoefte van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht van beide partijen.

Indexering van alimentatie

Elk jaar wijzigt het loon- en prijspeil. Om alimentatie hieraan gelijk te laten lopen worden jaarlijks de bedragen aangepast. Elk jaar wordt een percentage vastgesteld waarmee de bedragen wijzigen voor het nieuwe jaar. Dit wordt ook wel indexeren genoemd. Dit percentage wordt vastgesteld door de minister van Veiligheid en Justitie. Deze verhoging is geldig op zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie. De alimentatieplichtige is dan ook verplicht om elk kalenderjaar het alimentatiebedrag te verhogen met het indexcijfer, tenzij uitdrukkelijk afstand is gedaan van deze indexering. Wanneer de verhoogde alimentatie niet vrijwillig wordt betaald kan betaling worden afgedwongen.

Meer weten over alimentatie?

Woont u in Volendam of in de regio Volendam en wilt u meer informatie over alimentatie? Neem dan direct contact met ons op door te bellen naar 0299 - 79 92 27.